Чукови

Гамата от изделия за чукови трошачки, които предлагаме включва:
Чукове, произведени от:
– Манганова стомана с работна твърдост 500÷700 HV
– Мартензитна стомана с твърдост 54÷58 HRC
– Легирана стомана с ≈15% хром с твърдост 55÷60 HRC
– Легирана стомана с ≈35% хром с твърдост 60÷65 HRC

Оси за чукове
– Ковани и термообработени с якост 1300÷1500 N/mm²

Млевни греди (Решетки)

Странични облицовъчни плочи