Струнни сита

Струнни пресевни повърхности с полиуретанов или телен кант

1. ISEVENO – Струни, oтвори от 2,0 до 10,0 мм
2. ISERPAL – Струни, oтвори от 1,5 до 24,0 мм

3. N – Струни, процепи с ширина от 1,0 до 20,0 мм
4. ISEVIER – Струни с PU-кантове, процепи с ширина от 1,2 до 20,0 мм

По заявка е възможна изработка на пресевни повърхности с ширини, различни от посочените тук.