Брикетни машини

Предлагаме части и консумативи за брикетни машини (брикетир-машини) от известните прозводители
ЛИНДЕМАН (Lindemann), АРНОЛД (Arnold).

Изработваме и части по чертежи на клиента.

За брикетни машини, произведени от ARNOLD:
HSB 15: Ø 140 Ø 150
HSB 18: Ø 180

За брикетир-машини, произведени от METSO / LINDEMANN:
MUB160, MUB 320, MUB 500, MUB 620, MUB 630