Сита от Изепрен

Предлагаме широка гама продукти от ИЗЕПРЕН (Isepren ®)
Полиуретановите пресевни повърхности са идеални за дехидратиране и разделяне на всички съставки,
от първични едри фракции, до пясък и по-фини продукти.

Квадратни отвори                               Правоъгълни отвори                     Процепни отвори

1,0 до 188 мм                                   1,0 х 7 до 43,6 х 47 мм             0,2 х 11 до 3,2 х 35 мм

Пресевните повърхности ISEPREN® се произвеждат в различни модификации, като се използват различни полиуретанови системи с различна твърдост, в зависимост от приложението им.


Плоски панели                                                                           Рамкови пресевни повърхности


Модулни системи                                                       Пресевен барабан WS 85