Гумени сита

ISEGUM – пресевни повърхности, изработени от гума


Пример за изпълнение: със странично опъване      Пример за изпълнение: тип „плосък панел“

Изпълняват се в различни модификации и отвори с размер до 130 мм.

Могат да бъдат използвани във всички типове пресевни инсталации като:
– пресевни повърхности с опъване в краищата
– пресевни повърхности със странично опъване
– плоски панели
– рамкови пресевни повърхности
– модулни елементи за система WS 85