Челюстни

Доставяме части за трошачки, произведени от:
МЕТСО Минералс (Metso Minerals),  САНДВИК (Sandvik), ХАРТЛ (Hartl), ТЕСАБ (Tesab), ФИНТЕК (Fintec),
ФИНЛИ (Finlay), ЕКСТЕК (Extec), ПЕГСЪН (Pegson),  КЛЕЕМАН (Kleemann), ЛОКОМО (Locomo) и други.
Челюстна трошачка

Гамата от изделия, които предлагаме включва:
Подвижни и неподвижни работни плочи:
– Лети от манганова стомана с работна твърдост до 700 HV

Клинове за закрепване на работните плочи:
– Лети от манганова стомана с работна твърдост до 700 HV

Странични облицовъчни плочи:
– от износоустойчива ламарина с твърдост до 600 HB

Опорно рамо на подвижна работна плоча

Ексцентрикови валове