Телени сита

Телени пресевни повърхности според DIN 4192 / ISO 4783-3

Материали:
Пружинна стомана, DIN 17223 A, якост на опън до 2100 N/mm²
Материал No 1.0516, якост на опън до 950 N/mm²
Материал No 1.0415, якост на опън до 900 N/mm²
Неръждаема стомана No 1.4301

A Квадратни отвори с размери от 1,0 до 33,0 мм
D Правоъгълни отвори с размери от 2,0 х 5,0 мм до 32,0 х 35,0 мм
C Нагъната тел, квадратни и правоъгълни отвори с размер от 10,0 до 70,0 мм

E R-образно нагъната тел, квадратни и правоъгълни отвори с размер от 12,0 до 80,0 мм
F Контактно заварени елементи, квадратни и правоъгълни отвори с размер от 10,0 до 120,0 мм